ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства
освіти і науки України
06.10.2010 N 930

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України
14 грудня 2010 р.
за N 1255/18550

I. Загальні положення
1.1. Це Типове положення визначає порядок атестації
керівників, їх заступників (далі - керівні кадри), інших
педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх,
позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів I-II
рівнів акредитації незалежно від підпорядкування, типів і форм
власності, навчально-методичних (науково-методичних) установ і
закладів післядипломної освіти, спеціальних установ для дітей, а
також педагогічних працівників закладів охорони здоров'я,
культури, соціального захисту, інших закладів та установ у штаті
яких є педагогічні працівники (далі - навчальні та інші заклади).
{ Пункт 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 1473 ( z0014-12 )
від 20.12.2011; Наказом Міністерства освіти і науки N 1135
( z1417-13 ) від 08.08.2013 }
1.2. Атестація педагогічних працівників - це система заходів,
спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної
діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного
працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється
кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.
1.3. Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого
безперервного підвищення рівня професійної компетентності
педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності,
розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету,
забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.
1.4. Основними принципами атестації є відкритість та
колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного
працівника, повнота, об'єктивність та системність оцінювання його
педагогічної діяльності.
1.5. Атестація педагогічних працівників навчальних та інших
закладів є обов'язковою.
1.6. Призначенню на посади керівників загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладів має передувати їх атестація.
{ Розділ I доповнено новим пунктом 1.6 згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 1135 ( z1417-13 ) від 08.08.2013 }
1.7. Атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова
атестація здійснюється один раз на п'ять років.
1.8. Умовою чергової атестації педагогічних працівників є
обов'язкове проходження не рідше одного разу на п'ять років
підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання,
програм і навчальних закладів.
Ця вимога не розповсюджується на педагогічних працівників,
які працюють перші п'ять років після закінчення вищого навчального
закладу.

{ Абзац третій пункту 1.7 розділу I виключено на підставі
Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 1473
( z0014-12 ) від 20.12.2011 }

1.9. Позачергова атестація проводиться за заявою працівника з
метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або
за поданням керівника, педагогічної ради навчального закладу чи
відповідного органу управління освітою з метою присвоєння
працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у
разі зниження ним рівня професійної діяльності.
Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної
категорії може проводитися не раніш як через два роки після
присвоєння попередньої. { Абзац другий пункту розділу I із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту N 1473 ( z0014-12 ) від 20.12.2011 }
Позачергова атестація керівних кадрів проводиться за поданням
керівника відповідного органу управління освітою при неналежному
виконанні посадових обов'язків. { Пункт 1.9 розділу I доповнено
новим абзацом згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 1135
( z1417-13 ) від 08.08.2013 }
{ Пункт 1.9 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 1135 ( z1417-13 ) від 08.08.2013 }
1.10. Центральні органи виконавчої влади, у підпорядкуванні
яких є навчальні та інші заклади, на підставі цього Типового
положення за погодженням з центральним органом виконавчої влади у
сфері освіти можуть розробляти свої положення про атестацію
педагогічних працівників, в яких визначаються умови та порядок
присвоєння кваліфікаційних категорій, педагогічних звань з
урахуванням особливостей і специфіки їх роботи.
{ Пункт розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 1473 ( z0014-12 )

від 20.12.2011 }

Кiлькiсть переглядiв: 478

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.